Note on the infinitely divisibility of exponential mixtures

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1303-1305
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Annals of Mathematical Statistics
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit