Note on the efficiency of thermal machines at a finite rate of expansion

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the efficiency of thermal machines at a finite rate of expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie