Note on the convergence to normality of quadratic forms in independent variables

J.M. Vregelaar, ten

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    118 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on the convergence to normality of quadratic forms in independent variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde