Note on the asymptotic degree of approximation of functions in C1[0,1] by Bernstein polynomials

F. Schurer, F. W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)128-130
Aantal pagina's3
TijdschriftIndagationes Mathematicae
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit