Note on pantactic squares

C.J. Bouwkamp, P. Janssen, A. Koene

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)348-351
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Mathematical Gazette
Volume54
Nummer van het tijdschrift390
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit