Note on Green's function for a semicircular plate

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on Green's function for a semicircular plate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering