Note on diffraction by a circular aperture

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-39
TijdschriftActa Physica Polonica
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit