Note on completely monotone densities

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1130-1131
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Annals of Mathematical Statistics
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit