Note on an integral equation of viscous flow theory

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The integral equation encountered by Van de Vooren and Veldman in a problem of viscous flow was recently solved by Brown by use of the Wiener-Hopf technique. In this note Brown's solution is re-derived by a different, function-theoretic method.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-243
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Note on an integral equation of viscous flow theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit