Note on a paper by J. Steinig

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-88
TijdschriftElemente der Mathematik
Volume19
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit