Not viscous drag but matric forces are responsible for skin barrier function

P.M. Kemenade, van, J.M.R.J. Huyghe, L.F.A. Douven

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelBioengineering Division Vol. 36
RedacteurenB. Simon
Plaats van productieNew York
Pagina's35-36
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit