Nostalgic landscape : planning between conservation and modernisation = Nostalgisch landschap : planning tussen musealisering en modernisering

J. Janssen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-101
  Aantal pagina's25
  TijdschriftOase : Tijdschrift voor Architectuur = Journal for Architecture
  Nummer van het tijdschrift60
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit