Nose catcher: A pick-up for nasal speech sounds

L.F. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-164
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nose catcher: A pick-up for nasal speech sounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit