Normalized mutual information based PET-MR registration using K-Means clustering and shading correction

Z.F. Knops, J.B.A. Maintz, M.A. Viergever, J.P.W. Pluim

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Normalized mutual information based PET-MR registration using K-Means clustering and shading correction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science