Normal Phase Gradient Polymer Elution Chromatography of Polyester Resins

H.J.A. Philipsen, H.A. Claessens, M. Bosman, B. Klumperman, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)623-630
TijdschriftChromatographia
Volume48
Nummer van het tijdschrift9-10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit