Normal knee joint kinematics with regard to total knee replacement

H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftInternational Orthopaedics
Volume17
Nummer van het tijdschriftS4
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit