Nonrigid registration using a rigidity constraint

M. Staring, S. Klein, J.P.W. Pluim

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonrigid registration using a rigidity constraint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen