Nonpolar interactions between trans-membrane helical EGF peptide and phosphatidylcholines, sphingomyelins and cholesterol. Molecular dynamics simulation studies

T. Róg, K. Murzyn, M.E.J. Karttunen, M. Pasenkiewicz-Gierula

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonpolar interactions between trans-membrane helical EGF peptide and phosphatidylcholines, sphingomyelins and cholesterol. Molecular dynamics simulation studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen