Nonlinear viscoelastic behavior of human knee ligaments subjected to complex loading histories

J.A.W. Dommelen, van, M. Minary Jolandan, B.J. Ivarsson, S.A. Millington, M. Raut, J.R. Kerrigan, J.R. Crandall, D.R. Diduch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear viscoelastic behavior of human knee ligaments subjected to complex loading histories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen