Nonlinear stabilization of tokamak microturbulence by fast ions

J. Citrin, F. Jenko, P. Mantica, D. Told, C. Bourdelle, J. Garcia, J.W. Haverkort, G.M.D. Hogeweij, T. Johnson, M.J. Pueschel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

102 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear stabilization of tokamak microturbulence by fast ions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie