Nonlinear stabilization of tokamak microturbulence by fast ions

J. Citrin, F. Jenko, P. Mantica, D. Told, C. Bourdelle, J. Garcia, J.W. Haverkort, G.M.D. Hogeweij, T. Johnson, M.J. Pueschel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

102 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nonlinear electromagnetic stabilization by suprathermal pressure gradients found in specific regimes is shown to be a key factor in reducing tokamak microturbulence, augmenting significantly the thermal pressure electromagnetic stabilization. Based on nonlinear gyrokinetic simulations investigating a set of ion heat transport experiments on the JET tokamak, described by Mantica et al. [ Phys. Rev. Lett. 107 135004 (2011)], this result explains the experimentally observed ion heat flux and stiffness reduction. These findings are expected to improve the extrapolation of advanced tokamak scenarios to reactor relevant regimes.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer155001
Aantal pagina's5
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume111
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear stabilization of tokamak microturbulence by fast ions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit