Nonlinear Scale-Space

Luc Florack, Alfons H. Salden, Bart M. ter Haar Romeny, Jan J. Koenderink, Max A. Viergever

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear Scale-Space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Computer Science