Nonlinear parameter-varying state-feedback design for a gyroscope using virtual control contraction metrics

Ruigang Wang (Corresponding author), Patrick J.W. Koelewijn, Ian R. Manchester, Roland Tóth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear parameter-varying state-feedback design for a gyroscope using virtual control contraction metrics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering