Nonlinear optical properties of organics and polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3101-
TijdschriftSynthetic Metals
Volume43
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear optical properties of organics and polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit