Nonlinear models for control of manufacturing systems

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    171 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear models for control of manufacturing systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde