Nonlinear model order reduction based on trajectory piecewise linear approach: Comparing different linear cores

K. Mohaghegh, M. Striebel, E.J.W. Maten, ter, R. Pulch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear model order reduction based on trajectory piecewise linear approach: Comparing different linear cores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde