Nonlinear MHD simulations of QH-mode DIII-D plasmas and implications for ITER high Q scenarios

Feng Liu, G.T.A. Huijsmans, A. Loarte, A.M. Garofalo, W.M. Solomon, M. Hoelzl, B. Nkonga, S. Pamela, M. Becoulet, F. Orain, D. van Vugt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear MHD simulations of QH-mode DIII-D plasmas and implications for ITER high Q scenarios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie