Nonlinear homogenization of concrete-like material structures

S. Zimmermann

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 3 (Onderzoek TU/e / Promotie NIET TU/e)

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kleinman, Cees, Promotor
  • Hordijk, Dick, Promotor
  Datum van toekenning11 jan 2005
  Plaats van publicatieAachen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's3-8322-3401-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Bibliografische nota

  Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven

  Citeer dit