Nonlinear Galerkin method for the steady nonlinear differentials equations

Yiannian He, K. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear Galerkin method for the steady nonlinear differentials equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen