Nonlinear disturbance decoupling and linearization : a partial interpretation of integral feedback

H.J.C. Huijberts, H. Nijmeijer, A.C. Ruiz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear disturbance decoupling and linearization : a partial interpretation of integral feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde