Nonlinear diffusion of scalar images using well-posed differential operators

W.J. Niessen, B.M. Haar Romenij, ter, L.M.J. Florack, A.H. Salden, M.A. Viergever

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear diffusion of scalar images using well-posed differential operators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen