Nonlinear coupled MHD-kinetic particle simulations of heavy impurities in tokamak plasmas

Daniël Cornelis van Vugt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

571 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Huijsmans, Guido T.A., Promotor
  • Lopes Cardozo, Niek J., Promotor
  • Kamp, Leon P.J., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4811-8
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit