Nonlinear changes in specific volume : a route to resolve an entropy crisis

N.J.L. Ruth, van, S. Rastogi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear changes in specific volume : a route to resolve an entropy crisis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Neuroscience

  Nursing and Health Professions