Nonlinear asymptotic impedance model for a Helmholtz resonator liner

D.K. Singh, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

28 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear asymptotic impedance model for a Helmholtz resonator liner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie