Nonideal-gas effect in regenerators

A.T.A.M. Waele, de, M.Y. Xu, Y.L. Ju

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonideal-gas effect in regenerators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen