Nonfunctional requirements as a driving force of software development

P. Rodriguez Dapena, T. Vardanega, J.J.M. Trienekens, A.C. Brombacher, J. Gutierrez-Rios

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-22
TijdschriftSoftware Quality Professional
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit