Nonequilibrium dynamics of strongly correlated quantum gases: From few to many

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kokkelmans, Servaas J.J.M.F, Promotor
  • Colussi, Victor, Co-Promotor
Datum van toekenning2 sep 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5336-5
StatusGepubliceerd - 2 sep 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit