Non-speech audio in mens/systeem interactie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-32
TijdschriftTijdschrift Management en Informatie
Volume7
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit