Non $\sigma$-finite measures and product measures

N.G. Bruijn, de, A.C. Zaanen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  67 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)456-466
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1954

  Citeer dit