Non-parametric inference and tracking for Poisson processes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Zanten, Harry, Promotor
  • Belitser, Eduard, Co-Promotor
Datum van toekenning23 sep 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3439-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit