Non-monochromatic and conflict-free colorings on tree spaces and planar network spaces

Boris Aronov, Mark de Berg, Aleksandar Markovic (Corresponding author), Gerhard Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

It is well known that any set of n intervals in R1 admits a non-monochromatic coloring with two colors and a conflict-free coloring with three colors. We investigate generalizations of this result to colorings of objects in more complex 1-dimensional spaces, namely so-called tree spaces and planar network spaces.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1081-1100
Aantal pagina's20
TijdschriftAlgorithmica
Volume82
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum31 okt 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-monochromatic and conflict-free colorings on tree spaces and planar network spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit