Non-local Lie primitive subgroups of Lie groups

A.M. Cohen, R.L. Griess

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)88-103
TijdschriftCanadian Journal of Mathematics / Journal Canadien de Mathématiques
Volume45
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit