Non-linear modeling of the plasma response to RMPs in ASDEX Upgrade

F. Orain, M. Hölzl, E. Viezzer, M. Dunne, M. Bécoulet, P. Cahyna, G.T.A. Huijsmans, J. Morales, M. Willensdorfer, W. Suttrop, A. Kirk, S. Pamela, S. Günter, K. Lackner, E. Strumberger, A. Lessig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-linear modeling of the plasma response to RMPs in ASDEX Upgrade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie