Non-linear MHD simulation of ELM energy deposition

G.T.A. Huijsmans, A. Loarte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-linear MHD simulation of ELM energy deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie