Non-linear mechanical hair cell stimulation in the cochlea

H. Duifhuis, J. Vorst, van de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-linear mechanical hair cell stimulation in the cochlea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen