Non-linear magnetohydrodynamic simulations of edge localised mode triggering via vertical position oscillations in ITER

F.J. Artola, G.T.A. Huijsmans, M. Hoelzl, P. Beyer, A. Loarte, Y. Gribov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-linear magnetohydrodynamic simulations of edge localised mode triggering via vertical position oscillations in ITER'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie