Non-linear behavior in quantum-well polarization converters

M.J.H. Marell, U. Khalique, J.J.G.M. Tol, van der, E.A.J.M. Bente, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-linear behavior in quantum-well polarization converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie