Non-invasive imaging of hypoxia in tissue engineering

Jun Liu, Clemens van Blitterswijk, Anton Martens, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Cells and Materials
Volume14
Nummer van het tijdschriftSUPPL.1
StatusGepubliceerd - 1 aug 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit