Non-invasive assessment of leaflet deformation in heart valve tissue engineering

J. Kortsmit, N.M. Driessen, M.C.M. Rutten, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-invasive assessment of leaflet deformation in heart valve tissue engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen