Non-hermetic cable connection to enable high voltage in low & medium vacuum: identification of critical cable interface

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-hermetic cable connection to enable high voltage in low & medium vacuum: identification of critical cable interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering

Material Science

Agricultural and Biological Sciences